Dzięki nowoczesnym technologiom nasze codzienne życie staje się łatwiejsze. System jest w stanie automatycznie nas wyręczyć i wykonać wiele codziennych, powtarzalnych czynności za nas. Kluczowym jednak jest to, że dziś sterowanie domem jest dostępne praktycznie dla każdego. 

W artykule tym zostanie omówiony bezprzewodowy system urządzeń, którego zastosowanie pozwoli na:

 • oszczędność czasu,
 • oszczędność energii,
 • kontrolę nad urządzeniami elektrycznymi w domu,
 • poczucie komfortu i łatwość obsługi.

Zalety serii WS300 to: szybki i prosty montaż̇ bez przewodów w ścianach, łatwa obsługa i duży zasięg. W otwartym terenie to setki metrów, w pomieszczeniach zamkniętych zasięg zmniejsza się̨, w zależności od materiału, z którego zbudowane są̨ ściany.

Domowa automatyka bezprzewodowa systemu WS300 pozwala sterować:

 • oświetleniem,
 • roletami,
 • bramami garażowymi,
 • pompami,
 • alarmem,
 • wentylatorami,
 • ogrzewaniem,
 • klimatyzacją
 • wentylacją,

dodatkowo możemy to wszystko uzyskać bez okablowania ani kłopotliwego montażu.

Największym atutem Systemu WS300 jest jego uniwersalność. Nadajniki i odbiorniki serii WS300 można stosować́ w dowolnym połączeniu. Każdy odbiornik może być́ sterowany z 16 rożnych kanałów pochodzących z rożnych nadajników. Np. jedno światło może być́ włączone ręcznie za pomocą̨ przycisku, a także ruchem w obrębie czujnika lub otwarciem drzwi.

Linia produktów WS300 obejmuje nadajniki i odbiorniki dla bezprzewodowego zdalnego sterowania urządzeń́ w mieszkaniu, domu lub biurze.

Nadajniki i odbiorniki serii WS300 są̨ kompatybilne ze sobą̨, działają̨ na częstotliwości 433,92 MHz i posiadają kody samouczące, co podwyższa bezpieczeństwo transmisji sygnału. Łączenie w pary elementów jest bardzo proste, instrukcje są̨ dołączone do każdego produktu. Nadajniki są̨ zasilane przez baterie litowe lub alkaliczne co pozwala umieścić́ nadajnik praktycznie w dowolnym miejscu, niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej (należy unikać́ montażu na powierzchniach metalowych i w pobliżu wiązek elektrycznych).

Jak prawidłowo dobrać nadajnik i odbiornik?

Elementy mogą̨ być́ łączone w grupy w zależności od potrzeb użytkownika.

Nadajniki mogą̨ być́ stosowane na wiele sposobów - ręcznie przez naciśniecie (typ WS310, WS330, WS340), magnetyczny kontakt przez otwarcie drzwi (typ WS320), czujnik wilgotności (typ WS350) lub ruch (rodzaje czujników obecności WS380 i WS390).

Podstawowe odbiorniki będą̨ się̨ różnić́ sposobem instalacji (do puszki, natynkowy, wtykowy do gniazda). Odbiornik do napędów elektrycznych w dwóch kierunkach (typ WS305 - np. do otwarcia / zamknięcia drzwi, rolet) lub dźwiękowy (typ WS306 - WS307, dźwięk gongu lub dźwięk syreny).

Produkty systemu WS300

 1. Bezprzewodowy pilot WS310

Bezprzewodowy nadajnik czterokanałowy - brelok, który może służyć czterem rożnym poleceniom dla nieograniczonej liczby odbiorników. Np. włączanie/wyłączanie urządzenia, ale także, aby rozpocząć́ pomiar czasu (w tym przypadku, nie musimy manualnie wyłączać urządzenia, bo działa wyłącznik czasowy.) Pilot kompatybilny jest z urządzeniami: WS301, WS302, WS303, WS304-10, WS305, WS306, WS307.

Pilot w połączeniu z odbiornikiem WS305 może znaleźć zastosowanie w: sterowaniu roletami, markizami, drzwiami garażowymi, ekranem projekcyjnym, itp.

W połączeniu odbiornikiem WS301 może włączać oświetlenie, uruchomić pompę, otworzyć elektrozawór.

W połączeniu z WS306 lub WS307 może uruchomić gong lub syrenę.

 1. Bezprzewodowy nadajnik z kontaktem magnetycznym WS320

Nadajnik jest przeznaczony do montażu w drzwiach i oknach. W nadajniku tym sygnał jest wysyłany automatycznie podczas przerwy w polu magnetycznym, bez konieczności dodatkowych czynności manualnych. W przypadku zmiany stanu kontaktu (otwarcie / zamkniecie drzwi, okna) sygnał zostanie wysłany do odbiornika, który przełączy podłączone urządzenie lub wyzwoli dźwięk. Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch częstotliwości transmisji: szybko – ok 3 sek. lub z opóźnieniem – 5 minut (np. uruchomienie pompy CWU - po otwarciu drzwi w łazience nadajnik wysyła sygnał do odbiornika, który przełącza obieg pompy ciepłej wody). Nadajnik jest kompatybilny z urządzeniami: WS301, WS302, WS303, WS304-10, WS305, WS306, WS307.

 1. Nadajnik ścienny – VENUS - WS330

Jest to czterokanałowy nadajnik, który może sterować czteroma różnymi urządzeniami. Każdy z kanałów może posiadać inną funkcję, a zatem sterować kilkoma odbiornikami na raz (np. rolety na wszystkich oknach w pomieszczeniu w tym samym czasie). Przeznaczony do montażu na ścianie lub innej gładkiej powierzchni.

Przykładowym zastosowaniem może być oświetlenie korytarza:

Do regulacji oświetlenia możemy wykorzystać́ jeden lub więcej nadajników serii WS300 (aż̇ do 16 kanałów do jednego odbiornika). Włącznik może pracować́ w następujących trybach:

 • Tryb A: Wyłącznik sparowany z odbiornikiem w trybie (bistabilny obwód), co oznacza, że wyciskając w dowolnym wyłączniku kanał dokonujemy włączenia lub wyłączenia światła. Funkcja ta może być́ porównywana do sterowania oświetleniem z wielu miejsc.
 • Tryb B: Wyłączniki dokodowane do odbiornika w trybie czasowym (monostabilny obwód - wyłącznik czasowy). Po naciśnięciu przycisku włącza się̨ światło, a po upływie określonego czasu, jest automatycznie wyłączane. Regulowany okres czasu wynosi od jednej sekundy do 8 godzin. Aplikacja może być́ stosowana tylko do odbiorników wyposażonych w funkcje pomiaru czasu, np. WS301, WS302, WS303, WS304.
 • Tryb C: Nadajnik pracuje w trybie czasowym i bistabilnym. W praktyce oznacza to, że jeden kanał nadajnika może pracować́ w trybie wyłącznika czasowego, a drugi kanał został zaprogramowany do bistabilnego obwodu. Funkcja ta może być́ używana np. w regulacji oświetlenia klatki schodowej, gdzie wyłączenie światła następuje automatycznie po jakimś́ czasie, ale można zgasić́ światło przerywając ten czas, lub też zaświecić́ światło na dłuższy czas i potem samemu go wyłączyć́.

W połączeniu z WS305:

 • otwarcie okiennych żaluzji
 • otwieranie drzwi garażowych
 • otwarcie zewnętrznej bramy
 • opuszczenie ekranu projekcyjnego

W kombinacji z dziesięciokanałowym odbiornikiem WS304-10:

 • sterowanie sprzętem domowym z jednego miejsca
 • sterowanie odbiornikami w ogrodzie np. oświetlenie, filtracja basenu, nawadnianie trawnika

Nadajnik jest kompatybilny z urządzeniami: WS301, WS302, WS303, WS304-10, WS305, WS306, WS307.

 1. Nadajnik – przycisk dzwonkowy – WS340

Uniwersalny nadajnik jednokanałowy. Nadajnikiem tym można włączyć/ wyłączyć dowolne urządzenie elektryczne podłączone do odbiornika serii WS300. Dzięki wodoodpornej konstrukcji może być́ zainstalowany w miejscu, gdzie będzie on narażony na niekorzystne warunki pogodowe (deszcz, wilgotność́).

Obudowa wykonana w nowoczesnej technologii odlewu dwuskładnikowego. Technologia ta zapewnia całkowitą szczelność́ nadajnika i jego przycisku. Używane tworzywo sztuczne jest bardzo odporne na działanie promieni UV i ujemnych temperatur. Nadajnik posiada diodę, której zadaniem jest potwierdzenie odbioru sygnału przez odbiornik. WS340 wysyła sygnał po naciśnięciu. Czerwona dioda zacznie migać́, gdy nadajnik odbierze sygnał zwrotny od odbiornika. Nadajnik jest kompatybilny z urządzeniami: WS301, WS302, WS303, WS304-10, WS305, WS306, WS307.

 1. Bezprzewodowy czujnik wilgotności – WS350

Bezprzewodowy czujnik wilgotności przeznaczony został do miejsc, w których konieczne jest utrzymanie stałej wilgotności powietrza (np. magazyny, archiwa). Dokonuje pomiaru wilgotności względnej w miejscu umieszczenia. Jeśli ustawiona wartość zostanie osiągnięta, czujnik wysyła sygnał do odbiornika serii WS300, aby np. uruchomić wentylator, klimatyzację. Czujnik jest programowalny – oferuje możliwość ustawienia histerezy tygodniowego programu z wyborem czterech zmian dziennie. Nadajnik jest kompatybilny z urządzeniami: WS301, WS302, WS303, WS304-10, WS305.

 1. Bezprzewodowy czujnik obecności – naścienny - WS380

Naścienny, bezprzewodowy czujnik obecności, infrapasywny, który rejestruje ruch osób w wybranym obszarze (kąt pola wykrywania 180°). Jeśli w polu ochrony pojawi się̨ osoba, zostaje wysłany sygnał do odbiornika, który automatycznie włącza oświetlenie lub inne podłączone urządzenia. Gdy ruch ustaje, urządzenie po ustalonym czasie z opóźnieniem wyłącza światło lub inne urządzenie.

Dla WS380 można ustawić́ czas przełączania po zakończeniu detekcji ruchu (opóźnienie wyłączenia), czułość́ na światło i maksymalną odległość́ wykrywania ruchu.

Niektóre możliwości wykorzystania czujnika WS380: włączanie światła, włączanie radia, aktywna wentylacja, detektor ruchu, itd. Nadajnik jest kompatybilny z urządzeniami: WS301, WS302, WS303, WS304-10, WS305, WS306, WS307.

 1. Bezprzewodowy czujnik obecności – stropowy – WS390

Stropowy, bezprzewodowy czujnik obecności, infrapasywny, który rejestruje ruch osób w wybranym obszarze (pole wykrywania 360°). Jeśli w polu ochrony pojawi się̨ osoba, zostaje wysłany sygnał do odbiornika, który automatycznie włącza oświetlenie lub inne podłączone urządzenia. Gdy ruch ustaje, urządzenie po ustalonym czasie z opóźnieniem wyłącza światło lub inne urządzenie. Dla WS390 można ustawić́ czas przełączania po zakończeniu detekcji ruchu (opóźnienie wyłączenia), czułość́ na światło i maksymalną odległość wykrywania ruchu.

Czujnik WS390 jest wyposażony w kilka funkcji, które sprawiają̨, że można go dostosować́ do własnych potrzeb:
SENS - detekcja ruchu- trymerem SENS możemy ustawić pożądaną maksymalną czułość. Wartości w zakresie 2-4 metrów.

TIME - ustawienie czasu przełączania – możemy ustawić żądany czas przełączania oświetlenia, tj. okres, w którym oświetlenie zostanie wyłączone od ustania obecności. Zakres od 5 sekund do 10 minut.

LUX - do regulacji czułości na światło - możemy ustawić żądany poziom światła, z którego czujnik podaje sygnał do włączenia oświ- etlenia. Włącza się w ciemności. Włącza się w świetle.

Przykłady zastosowania czujnika WS390: grzanie, oświetlenie, detektor ruchu, wentylacja lub dowolne inne urządzenie elektryczne. Nadajnik jest kompatybilny z urządzeniami: WS301, WS302, WS303, WS304-10, WS305, WS306, WS307.

 1. Pozostałe urządzenia Systemu WS300:

WS301odbiornik do montażu w puszcze podtynkowej -po otrzymaniu sygnału z nadajnika bezprzewodowego włączy / wyłączy podłączone urządzenie lub wyłączy go automatycznie w ustawionym czasie.

WS302odbiornik naścienny przystosowany do montażu na ścianie lub puszce -po otrzymaniu sygnału z nadajnika bezprzewodowego włączy / wyłączy podłączone urządzenie lub wyłączy go automatycznie w ustawionym czasie. WS302 może być sterowany z 16 różnych kanałów o różnych funkcjach. Regulowana funkcja czasowa w zakresie 1 sekunda do 8 godzin.

WS303odbiornik wtykowy do gniazda - odbiornik serii WS300 do zdalnego załączania / wyłączania urządzeń elektrycznych z funkcją wyłącznika czasowego. Przeznaczony do podłączenia w gnieździe wtykowym. Obdbiornik przy pomocy wtyczki włączany do urządzenia. Przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń.

WS304-10 - odbiornik 10-kanałowy z montażem na szynie DIN. Zaletą odbiornika jest podłączenie urządzeń w jednym punkcie. Każdym kanałem można sterować maksymalnie z dziesięciu różnych nadajników. Odbiornik może kontrolować do dziesięciu różnych urządzeń. Nadaje się do podgrzewaczy, pomp, oświetlenia, klimatyzacji i innych ur- ządzeń do 16 A na każdy kanał.

WS304-3 - odbiornik trzy-kanałowy z montażem na szynie DIN. Zaletą odbiornika jest podłączenie urządzeń w jednym punkcie. Każdym kanałem można sterować maksymalnie z dziesięciu różnych nadajników. Odbiornik może kontrolować do dziesięciu różnych urządzeń. Nadaje się do podgrzewaczy, pomp, oświetlenia, klimatyzacji i innych ur- ządzeń do 16 A na każdy kanał.

WS305 - odbiornik z montażem w puszce podtynkowej dla napędów elektrycznych 230 V / 6 A, któe pracują w dwóch kierunkach i wyposażone w wyłączniki krańcowe. Sterowanie pilotem np. żaluzji, markiz, rolet, bramy garażowe, bramy wjazdowe itp.
Maksymalny czas pracy jest ograniczony do 2 minut. Odbiornik może być sterowany przez 16 kanałów z pilotów.

WS306 i WS307wybór 5 tonów dzwonka (WS306) lub 5 tonów syren (WS307), pamięć na 16 kodów z nadajników, zasięg do 300m. Możliwości korzystania z odbiorników WS306 i WS307 w praktyce: bezprzewodowy dzwonek (nadajnik WS340), informacja o otwarciu drzwi (nadajnik WS320), zawiadomienie o ruchu (nadajnik WS380, WS390), wezwanie pomocy (nadajnik WS310, WS340), alarm ( nadajnik WS320, WS340, WS380, WS390), i wiele innych.

Prezentowany system urządzeń posiada jeszcze jedną bardzo ważną cechę – pozwala na niższe zużycie nośników energii, a co za tym idzie łagodzi skutki korzystania z energii. Dlatego dla naszych klientów firmaELEKTROBOCK CZ s.r.o. rozwija produkty, których funkcje przyczyniają się do jej oszczędności.